Kokoukset

 

Kuukausikokoukset ovat tammi-toukokuun ja syys-joulukuun ensimmäisenä arkitorstaina.
Kokoonnumme klo. 19.00 Hotelli Cumuluksen ravintola Huviretkessä Vapaudenkatu 24 Lahti.

Tervetuloa uudet ja vanhat jäsenet.


Helmikuun
kokous on vuosikokous, jossa käsitellään seuraavat asiat:

1)     
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

2)     
Luetaan toiminta- ja tilikertomus kuluneelta toimintakaudelta.

3)      Esitetään toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien antama tarkastuslausunto

4)      Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisest
          johtokunnalle ja rahastonhoitajalle kuluneelta toimintavuodelta.

5)      Määrätään liittymismaksun suuruus.

6)      Määrätään lisämaksun suuruus.
7)      Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

Joulukuun kokous on vaalikokous, jossa käsitellään seuraavat asiat:
1)      Hallituksen laatima talousarvioehdotus ja toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta
          varten.

2)      Vahvistetaan toimihenkilöiden palkkiot.
3)     
Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja jäsenten keskuudesta.

4)     
Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet sääntöjen 9 §:n edellyttämällä tavalla.

5)     
Valitaan hallituksen varajäsenet sääntöjen 9 §:n edellyttämällä tavalla.

6)     
Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa ja heille kaksi (2) varahenkilöä
         seuraavaa kalenterivuotta varten.

7)     
Valitaan muut tarvittavat toimihenkilöt sekä toimikunnat.

8)     
Liittokokousvuotta edeltävänä vuotena valitaan liiton sääntöjen mukaisesti
          yhdistyksen ehdokkaat liittohallitukseen.

9)     
Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.